Algemene Voorwaarden - Henselmans PT Cursus

 

Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten via een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

2. Identiteit

 

Henselmans BV

Company No. 157729 C2/GBL

University of Mauritius (The Core Building) 62

Ebene 72201

Mauritius

info@mennohenselmans.com

 

3. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de registratie voor de Henselmans PT cursus.

 

4. De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van registratie.
 2. Je ontvangt een automatische bevestiging van de registratie. Mocht je deze niet binnen 24 uur hebben ontvangen, kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@mennohenselmans.com

 

Artikel 6 - Bedenktijd

 

 1. Je hebt 14 dagen bedenktijd na het moment van registratie. Binnen deze 14 dagen kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.


Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument


 1. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn door middel een email te sturen naar info@mennohenselmans.com 
 2. Na het bedenktermijn zal de eerste maand van de cursus niet restitueerbaar zijn. Dit houdt in dat je dus altijd de eerste maand betaald als je niet gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van Henselmans B.V bij herroeping

 1. Je ontvangt een e-mail bevestiging van je verzoek tot herroeping (ontvangstbevestiging).
 2. We gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. De Henselmans PT cursus kost €1592,-, je hebt hierbij de optie om in 8 maandelijkse termijnen van €199,- te betalen of het volledig bedrag te betalen met de op onze cursuspagina aangegeven korting.
 2. De prijs is onder voorbehoud van wijzigingen en acties.

 

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

 1. De Henselmans PT cursus bied extra garantie in de vorm van een niet- goed-geld-terug beleid. Zie artikel 12 voor de voorwaarden van dit beleid.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1. Je zult één dag voor de start van de cursus een uitnodiging krijgen tot de Facebook-cursusgroep, mits je betaling verwerkt is. Hier wordt al het cursusmateriaal geplaatst.
 2. Voor meer informatie over de cursusgroep zie het cursusoverzicht
 3. Er zit copyright op het cursusmateriaal. Het delen van cursusmateriaal zonder toestemming kan gevolgen hebben. Citaten en korte stukjes delen is prima, mits je naar ons als bron verwijst met een hyperlink naar de cursuspagina.

 

Artikel 12 - Duur, opzegging en verlenging

 

 1. Je kunt er op elk moment zelf voor kiezen de opleidingsgroep en cursus te verlaten en je betaling stop te zetten. Je hoeft dan alleen te betalen voor de maanden waarvoor je het cursusmateriaal hebt ontvangen (omhoog afgerond naar minimaal 1 maand betaling). Je krijgt een volledige teruggave van toekomstige maanden die je al van tevoren had betaald.
 2. Er is geen vergoeding van maanden waarvoor je al materiaal hebt ontvangen of voor de eerste maand van de cursus. Bij het registreren ga je dus akkoord met de minimumbetaling van één maand ter waarde van € 199,-.
 3. De cursus heeft een duur van 8 maanden.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. De betaling voor de cursus zal binnen 7 dagen voldaan worden na het ontvangen van de bevestiging van je initiële registratie.
 2. We behouden het recht je toegang tot de groep te ontzeggen bij verzuiming van je betalingsplicht. 
 3. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan ons te melden.
 4. Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, ontvang je nog een bericht van te late betaling. Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om alsnog te betalen. Als de betaling daarna nog uitblijft, zijn we gerechtigd om rente te rekenen door buitenrechtelijke incassokosten.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

 1. Klachten kunnen ingediend worden via info@mennohenselmans.com of via het contactformulier op onze cursuspagina. We streven erna om deze binnen 72 uur te verwerken.

 

 

Home » Algemene voorwaarden PTC NL
>
Send this to a friend